Nr.1 (469) JANVĀRIS 2021

IEVADKOMENTĀRS

Maija Grebenko: Vai grūti būt grāmatvedim?

BILANCES KONFERENCE 2020

Bilances konferencē informē par jaunajām nodokļu izmaiņām
Ikars Kubliņš atskatās uz žurnāla Bilance ikgadējo konferenci “Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības problēmas un to risinājumi”

GRĀMATVEDĪBA

Ieva Aizsila: Aktualitātes grāmatvedības aplēšu novērtējumā

NODOKĻI

Maija Grebenko: VSAOI likmes 2021. gadā

Gunta Kauliņa: Gaidāmās izmaiņas PVN piemērošanā

Inguna Leibus: Mikrouzņēmumu nodoklis kļūst vēl vienkāršāks. 
Kam tas joprojām piemērots?

Linda Puriņa: Sociālās apdrošināšanas iemaksas pašnodarbinātajiem

ATTĪSTĪBA

Antons Fomiškins: Čeks vai kvīts, biļete…

Raitis Kalniņš, Svetlana Sokolova: Drošības nauda — izīrētāja ienākumi, kredītsaistības vai pakalpojums? Turpinājums

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Anda Ziemele: 

  • Kas notiek mākonī?
  • Rēķinu veidi

Linda Puriņa:

  • Pašnodarbināto VSAOI
  • Dotācija pašnodarbinātajai personai

Maija Grebenko:

  • Darba dienu pārcelšana 2021. gadā
  • Ja tiesa nosaka darba devējam atjaunot darbā atlaisto darbinieku
  • Informācija pensiju saņēmējiem

NODERĪGI

Laila Kelmere: Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā stingrāk regulē alkoholisko dzērienu tirdzniecību interneta veikalos

Inese Helmane: Regulējums atbalstam par dīkstāvi un algu subsīdijai

Inese Helmane: Vecāku pabalsti ārkārtējā situācijā

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

E–semināri janvārī

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

ABONĒT ŽURNĀLU

BILANCES E-ARHĪVS

LASĪT JAUNĀKO E-ŽURNĀLU  – pieejams bez maksas abonentiem.