Nr.1 (349), JANVĀRIS, 2015

Visa dzīve – izaicinājums
Intervija ar titula Gada grāmatvedis 2014 laureāti Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāju Ilzi Grandavu
Jau ceturto gadu žurnāls Bilance organizēja konkursu Gada grāmatvedis. 28. novembrī Bilances ikgadējās konferences noslēgumā īpašā ceremonijā tika paziņoti rezultāti, un Gada grāmatvedis 2014 titulu ieguva Ilze Grandava. Viņa pa grāmatveža profesijas karjeras kāpnēm virzījusies pakāpeniski, bet gana veikli. Sākusi kā iekšējā audita speciāliste Valkas pilsētas domē 2004. gadā, kļuvusi par galveno grāmatvedi Valkas novada izveidošanas brīdī piecus gadus vēlāk, patlaban viņa jau vada Valkas novada domes apvienoto grāmatvedības un finanšu nodaļu ar 12 palīgu lielu kolektīvu. Katrs jaunais profesionālais pakāpiens bijis kā solis nezināmajā, kam vienmēr nepieciešama drosme. Intervijā ar portāla Plz.lv redaktoru Ikaru Kubliņu ILZE GRANDAVA atklāj izjūtas pirms Gada grāmatveža balvas saņemšanas un dalās pārdomās ne vien par pašvaldību grāmatvedības zemūdens akmeņiem un kolektīva vadīšanas mākslu, bet arī nodokļu politiku, makroekonomikas problēmām un Latvijas nākotni.

Lielākās veiktās un plānotās izmaiņas EDS
Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 2014. gada otrajā pusē ieviestās un šogad paredzētās izmaiņas un uzlabojumi
Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu no 2014. gada 1. janvāra kā obligātu pārskatu un deklarāciju iesniegšanas rīku izmanto ne tikai juridiskās personas, bet arī fiziskās personas, saimnieciskās darbības veicēji. Kā arī no 2014. gada 1. jūnija algas nodokļa grāmatiņa ir ieraksts VID Nodokļu informācijas sistēmā, un tās elektroniskā dokumenta forma ir pieejama, izmantojot EDS, kas savukārt palielina fizisko personu EDS lietotāju skaitu, un tādēļ, lai EDS kļūtu ērtāka lietotājiem, tās uzlabošana un attīstība ir nepārtraukts process. Izmaiņas notiks arī 2015. gadā. To žurnālā BILANCE skaidro Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Informācijas sistēmu atbalsta daļas vadītāja ILZE MĪĻĀ.

Kurā valstī jāveic sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas?
Par to, kā maksājamas sociālās iemaksas un kā jārīkojas, darbiniekus nosūtot darbā uz ārzemēm
Pēdējā laikā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai nākas saskarties ar situācijām, kad par darba ņēmējiem ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vienlaikus vairākās valstīs, kas ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem un rada nelabvēlīgu situāciju darba ņēmēja sociālo apdrošināšanas tiesību izmantošanai nākotnē. Tāpēc šajā žurnālā BILANCE Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte IVETA SURAKA skaidro nosacījumus darbinieku nosūtīšanai uz citām ES vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, vai Šveici un situācijas, kad darbinieks vienlaikus vai pastāvīgi veic darbu vairākās dalībvalstīs. Tiek atgādināts un paskaidrots, kurā valstī par šādiem darbiniekiem būtu veicamas sociālās iemaksas.

Transfertcenas: praktiskas situācijas un to risinājumi
Par darījumu tirgus vērtības noteikšanu saistītos uzņēmumos un transfertcenu atbilstības tirgus cenai pamatošanu
Darījumu tirgus cenu veidošanai jau daudzus gadus tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, taču vislielāko nozīmi transfertcenu veidošana ir ieguvusi tieši pēdējo nepilnu divu gadu laikā, jo no 2013. gada 1. janvāra stājās spēkā likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. 2. pants, saskaņā ar kuru nodokļu maksātājiem, kuru apgrozījums pārsniedz 1 430 000 eiro un darījuma vērtība ar saistītajām personām – 14 300 eiro, ir jāsagatavo transfertcenu dokumentācija. To rakstā žurnālā BILANCE skaidro sertificēts nodokļu konsultants, SIA AAT partneris ARTŪRS BREICIS.

Izmaiņas darba tiesisko attiecību regulējumā – II
Jaunie Darba likuma grozījumi, kas stājušies spēkā no 2015. gada 1. janvāra
Saeima 2014. gada 23. oktobrī apstiprināja jaunos grozījumus Darba likumā. Valsts prezidents likumprojektu izsludināja 12. novembrī, bet grozījumi ir stājušies spēkā kopš 2015. gada 1. janvāra. Tie ieviesuši virkni izmaiņu jau esošajā darba tiesisko attiecību regulējumā, sākot no darba līguma noslēgšanas un beidzot ar darba un atpūtas laika tiesisko regulējumu. Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Mg.iur. MĀRIS BADOVSKIS šajā žurnāla BILANCE numurā turpina 2014. gada 23. numurā sākto Darba likuma jaunos grozījumu skaidrošanu un analīzi, tostarp arī skaidrojot atsevišķu normu mērķus.

Numurā:

  • Publisko iepirkumu likums: kļūdas iepirkumu paziņojumos, netaisnīgi iepirkumu līgumu noteikumi un jaunākie grozījumi. Kā pareizi izziņot iepirkumus un noteikt taisnīgus nosacījumus publiskajos iepirkumos – Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas DACES GAILES raksts BILANCĒ.
  • Gada grāmatvedis 2014 noteikts, šogad – jauns konkurss. Pērnā gada konkursa pretendenti un tie, kuri turpina piedalīties šā gada jaunajā konkursā.
  • Karstās ziņas grāmatvežiem sagatavojusi BILANCES redaktore VITA ZARIŅA.