Nr.1 (325), JANVĀRIS, 2014

Grāmatvedība kā atbildīga spēle 
Jau trešo gadu noteicām, kurš ir Gada grāmatvedis, viņam piešķirot simbolisko balvu. Pērn starp balvai izvirzītajiem pirmoreiz bija arī divi vīrieši. Sācies jaunais 2014. gads, kurā atkal aicinām ieraudzīt starp mums labākos. Gadu sākam ar interviju ar titula Gada grāmatvedis 2013 ieguvēju ANNU BRAĶI. Jau ceremonijā Bilances galvenais redaktors Guntis Rozenbergs pavēstīja, ka tie pieci finālisti, kuri 2013. gada konkursā saņēma visvairāk punktu, bet neieguva balvu, tiek automātiski iekļauti 2014. gada konkursā Gada grāmatvedis 2014 (alfatēta secībā): Vija Grišāne, SIA Staļi galvenā grāmatvede; Diāna Grundule, Jelgavas sociālo lietu pārvaldes galvenā grāmatvede; Anita Skrjabe, Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; Daina Skutele, SIA RICA NAMS galvenā grāmatvede, valdes locekle, un Ginta Unda, AS Nordeka galvenā grāmatvede. Ceram, ka gada gaitā šīm pretendentēm piepulcēsies daudzi citi, kuri pelnījuši visu mūsu kopējo lielo PALDIES! „Grāmatvedība ir ļoti atbildīga profesija, taču arī tā ir rotaļa – tā ir rotaļa ar biznesu, rotaļa ar naudu, rotaļa ar Valsts ieņēmumu dienestu,” saka Gada grāmatvedis 2013 – grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma Bendikas Kantoris Plus valdes locekle Anna Braķe.

Jaunās izmaiņas nodokļu likumos, kas stājas spēkā no 2014. gada. I 
Sākoties jaunam gadam, klāt jauna ēra Latvijai – eiro laikmets. Bet papildus nepieciešamībai pierast pie jaunās naudas jāapgūst arī pērnā gada pēdējos mēnešos veiktās izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos, vispirms jau – nodokļu likumos. Jāzina, kādi spēles noteikumi radīti šim gadam, lai pareizi rīkotos nodokļu aprēķināšanā, piemērošanā un uzskaitē. Bilance lūdza nodokļu konsultantu firmai AAT sagatavot visu šo grozījumu apskatu, ko jums piedāvājam janvārī. Janvāra pirmajā numurā – par UIN, PVN, DRN, akcīzes nodokli un NĪN. Par pārējiem – nākamajā numurā. J ums noderīgo jauno nodokļu izmaiņu apskatu BILANCEI sagatavojuši nodokļu konsultantfirmas AAT partneris, sertificēts nodokļu konsultants ARTŪRS BREICIS, partneris, sertificēts nodokļu konsultants MĀRTIŅŠ KORSAKS un nodokļu konsultants EDGARS VILNIS.

Kapitālsabiedrību pamatkapitāla denominācija 
Gada pārskats par 2013. gadu, īpaši tad, ja taksācijas periods beidzas tieši 31. decembrī, jāsastāda latos – tajā valūtā, kāda bija likumīgais maksāšanas līdzeklis 2013. gada pēdējā dienā. Nākamā taksācijas periodā gada pārskats jau tiks sastādīts eiro, un tas savukārt prasa, lai bilancē būtu iespējams salīdzināt attiecīgus datus gada beigās ar tiem pašiem datiem gada sākumā. Jāpārrēķina arī sabiedrības pamatkapitāls. Pamatkapitāla daļu (akciju) denomināciju no latiem uz eiro veic, saglabājot esošo proporcionalitāti starp kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) un minimizējot pamatkapitāla izmaiņas (EIKL 22. panta 1. daļa). Kā tas darāms praktiski, to jums BILANCĒ skaidro grāmatvedības speciāliste MAIJA GREBENKO.

Izmaiņas pārmaksātā PVN atgūšanā un dzēšanā no 2014. gada 
2013. gada nogalē tika izdarīti vairāki grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājušies spēkā no 2014. gada 1. janvāra – gan saistībā ar to, ka 2014. gada 1. janvārī Latvijā ir ieviests eiro, gan lai pilnveidotu likuma regulējumu, padarītu saprotamāku tā piemērošanu un novērstu neprecizitātes. Minētās izmaiņas skārušas arī pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) atmaksāšanas no valsts budžeta kārtību. To jums BILANCĒ paskaidro Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietniece INESE BINDEMANE.

Globālā ekonomika lēni, bet turpina atgūties 
Aktuālāko datu un prognožu analīze apliecina, ka nosacījumi globālās ekonomikas izaugsmei tuvākajos pāris gados turpinās uzlaboties. Bet tajā pašā laikā arī jāuzsver, ka atveseļošanās temps pavisam noteikti nebūs straujš, drīzāk svārstīgi mērens. Kāpēc tā? Visa pamatā būs lēnā ekonomikas un finanšu sistēmas veseļošanās gaita, jo īpaši Eiropā. Saglabāsies cikliskās atšķirības starp dažādiem pasaules reģioniem, kas bremzēs arī kopējo globālās ekonomikas izaugsmi. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstu IKP pieaugums no 2013. gada 12 procentiem 2014. gadā paātrināsies līdz 2,3 procentiem, sasniedzot 2,7 procentus 2015. gadā. Ko tas nozīmē pasaulei, ko tas nozīmē Latvijai, Latvijai Eiropā, Latvijai pasaulē, uzņēmumiem un mums ikvienam – par to BILANCĒ raksta SEB bankas ekonomists DAINIS GAŠPUITIS.

Par nodokļa slogu personām, kuru īpašumā ir tikai viens nekustamais īpašums.
BILANCĒ to skaidro Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore ASTRA KAĻĀNE.