Nr.2 (446) februāris 2019

NUMURA INTERVIJA

 Vineta Vizule intervē balvas “Par mūža ieguldījumu” saņēmēju Gaidu Kalniņu: Manī ir grāmatvedības gēns

GRĀMATVEDĪBA

Laila Kelmere: Grāmatvedības uzskaites kārtības un kontu plāna aktualizācija

Astra Kaļāne: Kāds būs solidaritātes nodoklis 2019. gadā

Ivita Faituša: Iekšējā audita novērtēšana Latvijas pašvaldībās

Linda Puriņa: Peļņas sadale zemnieku saimniecībās

NODOKĻI

Olga Lukašina, Jekaterina Juhimeca: Nodokļi dāvinājuma darījumos

FINANSES

Jūlija Liodorova, Valērija Fursova: Profesionālās krāpšanas shēmas: pasaules pieredze

UZŅĒMUMA, IESTĀDES, ORGANIZĀCIJAS ATTĪSTĪBA

Jolanta Brilte: Jauni noteikumi personāla dokumentu glabāšanā

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko, Artūrs Breicis: Mēneša daļas apmaksa, ja mēnesī ir svētku dienas, un citas atbildes uz žurnāla lasītāju jautājumiem

NODERĪGI

Ikars Kubliņš: Kas jau pieņemts, kas vēl plānots – grāmatvedības normatīvā regulējuma svarīgākās aktualitātes

GRĀMATVEŽA KALENDĀRS

Ņina Vasiļevska: Grāmatveža kalendārs par nodokļu samaksu un atskaišu iesniegšanas termiņiem februārī

“BILANCES AKADĒMIJA” PIEDĀVĀ

Semināri un kursi februārī