KONTAKTI

Žurnāls BILANCE
Izdevējs: Izdevniecība SIA Lietišķās informācijas dienests
Juridiskā un faktiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga, LV-1058.

Tālrunis: 67606110
Redakcijas e-pasts: bilance@lid.lv
Izdevniecības e-pasts: lid@lid.lv
E-veikals: www.plz.lv/veikals

IZDEVNIECĪBAS REKVIZĪTI

Izdevniecība SIA Lietišķās informācijas dienests
LR UR Nr. 40003129738
PVN maks. kods LV 40003129738
Norēķinu konts:
AS “SEB BANKA”, kods: UNLALV2X, konts: LV45UNLA0001009467937;
AS “SWEDBANK”, kods: HABALV22, konts: LV30HABA0551016892706

Sazināties ar mums

Sazināties ar mums