Nr.3 (447) marts 2019

GRĀMATVEDĪBA

Gaida Kalniņa: Sabiedrību 2018. gada pārskats

Jūlija Bojarenko: Mikrosabiedrību un mazo sabiedrību gada pārskats

Laila Kelmere: Izmaiņas ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtībā

NODOKĻI

Ina Spridzāne: Par PVN un komercķīlas pārdošanu

Olga Lukašina, Jekaterina Juhimeca: Nodokļi dāvinājuma darījumos 2

FINANSES

Jūlija Sauša: Pievienotās vērtības nodokļa krāpšana pasaulē un Latvijā

Artūrs Breicis: Transfertcenu dokumentācijas saturs un iepriekšēja vienošanās

UZŅĒMUMA, IESTĀDES, ORGANIZĀCIJAS ATTĪSTĪBA

Jolanta Brilte: Oficiālā elektroniskā adrese

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko: Summētā darba laika uzskaite un stundas tarifa likme, un citas atbildes uz žurnāla lasītāju jautājumiem

NODERĪGI

Ikars Kubliņš: Valdes locekļa atbildība un tās apdrošināšana

Redakcija: Rudenī indeksēs ne vien pensijas, bet arī piemaksas

GRĀMATVEŽA KALENDĀRS

Ņina Vasiļevska: Grāmatveža kalendārs par nodokļu samaksu un atskaišu iesniegšanas termiņiem martā

“BILANCES AKADĒMIJA” PIEDĀVĀ

Semināri un kursi martā