Nr.11 (455) NOVEMBRIS 2019

GRĀMATVEDĪBA

Jeļena Marjasova: Grāmatvežu licencēšana aktualizēs atbilstības jautājumus

Olga Molčanova: Izaicinājums biržu emitentiem – ESEF formāta ieviešana gada pārskatu sagatavošanai, sākot ar 01.01.2020.

Ivita Faituša: Dzīvokļu īpašnieku biedrības gada pārskata īpatnības 2019. gadā

NODOKĻI

Linda Puriņa: Kādu nodokļu režīmu un uzņēmējdarbības formu izvēlēties lauksaimniekam

FINANSES

Ikars Kubliņš: Valsts kontroles revīzija atklāj jucekli valsts grāmatvedībā

Terēza Korsaka: Daudzveidīgais EBIT… 9 vairāk vai mazāk zināmi EBIT veidi 3

UZŅĒMUMA, IESTĀDES, ORGANIZĀCIJAS ATTĪSTĪBA

Ieva Aizsila: Revidenta profesijas izaicinājumi

Laila Kelmere: Zemes zem publiskajiem ūdeņiem uzskaite

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko, Oskars Springis: Virsstundu uzskaite, un citas atbildes uz žurnāla lasītāju jautājumiem

NODERĪGI

Raitis Kalniņš, Svetlana Sokolova: Dzīvokļu īpašnieku biedrība: vai un cik drošs un uzticams dzīvojamo māju pārvaldnieks? 2

GRĀMATVEŽA KALENDĀRS

Ņina Vasiļevska: Grāmatveža kalendārs par nodokļu samaksu un atskaišu iesniegšanas termiņiem novembrī

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

Semināri un kursi novembrī un decembrī

ABONĒT ŽURNĀLU

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ , saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu ELEKTRONISKI.