Nr.22 (370) novembris, 2015

Turpinām tēmu par namu pārvalžu darbības uzskaites īpatnībām. Šoreiz JŪLIJA LOSEVA pievērš uzmanību Ministru noteikumu grozījumiem par maksājamo daļu uzturēšanas pakalpojumiem. Raksts precizē iepriekšējos žurnāla numuros sniegto informāciju.

Grāmatvežu darba kvalitātes uzlabošanai JUSTĪNE-SOFIJA JAUNZEMA pieveršas nopietnam materiālam: finanšu instrumentu uzskaitei saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Tēma svarīga sakarā ar to, ka prasības uzskaitei turpina pieaugt. Tam piemērs: jauns Gada pārskatu un Konsolidēto gada parskatu likums. Kur nepaskaties, visur gramatvežus orientē uz Direktīvām un Regulām. Kas to lai zina, kur šodienas “piparbodītes” grāmatvedis strādās rīt un kādas zināšanas tam būs vajadzīgas.

Diemžēl pēdējā laikā arvien biežāk no semināru dalībniekiem un žurnāla lasītājiem ir dzirdami komentāri par “uzmanības” vēstuļu no VID saņemšanu. Proti, nodokļu maksātāji saņem vēstuli ar tai pievienotu anketu, kur tiek prasīts sniegt skaidrojumus, kas pēc būtības ir pierādījumu meklēšana par godīgu/negodīgu saimniecisko darbību. Droši vien, VID ir pamats šaubīties par dažu uzņēmēju darbības stilu, tomēr kā tautā saka: papīrs visu pacieš… Bet no tā, ko un kā atbildēs nodokļu maksātājs, būs atkarīgs, vai VID turpinās pievērst uzmanību šim uzņēmumam.
Protams, VID spēkos ir ne vien datu ticamības pārbaude un turpmākā sekošana uzņēmuma darbībai, bet mehāniski atlasot “aizdomīgus” pretendentus, cieš arī tie uzņēmēji, kas pēc būtības neko nepārkāpj. Piemēram, nav saprotams, kāpēc šādu vēstuli saņem fiziskā persona, kas vienlaicīgi, regulāri un vairākās vietās saņem ienākumus (alga+pensija+autoratlīdzība+dividendes+procenti+…)? Ja šādai personai “palaimējās” būt mikroskopiskās firmas īpasniecei, VID vēlas, lai tā pati sev maksātu algu saskaņā ar mistisko vidējo attiecīgai specialitātei atbilstošu likmi. Par to kopš iepriekšējā žurnāla numura turpina rakstīt OLGA ZADOROŽNAJA.

Savukārt ANDA ZIEMELE uzskaita normatīvos aktus un sniedz praktisko informāciju tiem, kas vēlas reģistrēt savu saimniecisko darbību un kļūt par taksistu. Pats galvenais, kas minēts rakstā – ir ieņēmumu uzskaite, jo tiesi tam ir pievērsta pastiprināta VID uzmanība. Par taksistu saimnieciskās darbības izdevumu uzskaiti centīsimies sniegt skaidrojumus turpmākajās publikācijās.

Tēma, kas skar gandrīz katru Latvijā dzīvojošo ir nekustamā īpašuma nodoklis. Šis nodoklis ir cieši saistīts un atkarīgs no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. GATIS KALNIŅS skaidro MK noteikumu grozījumu būtību un ar konkrētiem praktiskiem piemēriem sniedz informāciju par šo tēmu.
Sakarā ar mūsu lasītāju jautājumiem, MAIJA GREBENKO sniedz žurnālam atbildes par slimības lapu apmaksu pēc darbinieka ilgstošas prombūtnes, par papildus atvaļinājuma piešķiršanu, ja tas pienākas darbiniekam, kam noteikta summētā darba laika uzskaite un ka aprēķināt videjo izpeļņu, ja darbinieks nav nostrādājis pat vienu mēnesi (vai nav nostrādājis sešus kalendāra menešus).
BILANCES AKADĒMIJAS semināru piedāvājumi novembrī