Nr.24 (420) decembris, 2017

Pirmo reizi Valsts ieņēmumu dienests atbalsta pasākumu nodokļu maksātājiem piedāvāja 2012. gadā. Cik līdzīgs vai atšķirīgs ir šāgada amnestijas piedāvājums, un kas pamudināja uz ideju šogad to ieviest? Vairs palika pavisam maz laika, lai līdz 2. janvārim paspētu izmantot iespēju pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam, kura ietvaros, samaksājot nodokļu pamatparādu, var atbrīvoties no soda un nokavējuma naudas maksāšanas, – tā raksta IKARS KUBLIŅŠ. Tomēr ir nianses, kas jāņem vērā, lai nerastos pārpratumi – gan par to, kāda ir vispārējā līdzdalības kārtība pasākumā, gan kas jāatceras specifiskākās situācijās.

MAIJA GREBENKO vērš uzmanību vienai no aktuālākajām tēmām, kas pirmām kārtām interesē uzņēmējus: kādi nodokļi un kādā secībā tiks piemēroti „vecajām” un „jaunajām” dividendēm? Šī tēma ir gana plaša, tādēļ sākumā ir skaidrojums vienkāršiem variantiem. Tēma gūs turpinājumu atkarībā no lasītāju ieinteresētības. No vienas puses, daļa informācijas ir jaunajā “Uzņēmumu ienākuma nodokļa” likumā, no otras – likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Neskatoties uz to, ka jaunais UIN likums ir spēkā no 1. janvāra, grāmatvežiem gada pārskats par 2017. gadu iesniedzams VID saskaņā ar likumu “Par uzņēmuma ienākuma nodokli”. Vienīgais no kā mēs esam atbrīvoti – no UIN avansa maksājumu aprēķināšanas. Tomēr jāņem vērā, ka vienlaikus 2018. gada grāmatvedībai jāatbilst jaunā likuma prasībām. Tas nozīmē, ka jaunās normas jāapzinās un jānodrošina pirmās UIN deklarācijas par 2018. gada janvāri – jūniju būt spējīgiem sagatavot.

Būtiski grozījumi skaruši arī likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Krasāk tas izteikts attiecībā pret pašnodarbinātajām personām, kuras sadalīja divās nometnes. Viena no tām ir autoru darbu radītāji un izpildītāji, bet otru – veido pārējās likumā nosauktās personas. Iemaksu veikšana katrai nometnei ir atšķirīga, bet lielāka, nekā iepriekš, arī izvairīties no maksāšanas būs grūtāk.

Par nodokļa (IIN) piemērošanas kārtību ieguldījumu konta ienākumam skaidrojumus sniedz ANDA ZIEMELE. Saskaņā ar definīciju ieguldījumu konts ir atbilstoši līgumam starp ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju un maksātāju – konta īpašnieku – atvērts konts vai, ja katrai valūtai ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs atver atsevišķu kontu, vairāku kontu kopums, kurā esošie naudas līdzekļi un finanšu instrumenti tiek izmantoti noteikto darījumu veikšanai.

Atvēlēta vieta arī atbildēm uz lasītāju un semināru apmeklētāju jautājumiem. Šoreiz – par normālo pagarināto darba laiku, par iepriekšējos gados izveidoto rezervju novirzīšanu uz nesadalītās peļņas kontu, par dividenžu izmaksu, ja sabiedrības pamatkapitāls vēl nesasniedz likuma noteikto minimumu, par veselības aprūpes pakalpojumiem dažādām iedzīvotāju grupām, par IIN likmi, kas piemērojama strādājošam pensionāram, par stundas likmi personai, kurai noteikta mēneša alga…

Protams, pievērsta uzmanība Bilances ikgadējam tradicionālam pasākumam: konferencei “Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības problēmas un to risinājumi”. Dalībnieki noklausījās vērtīgus referātus par būtiskajiem likumdošanas jauninājumiem, apsveica titula “Gada grāmatvedis” ieguvēju un otras balvas ieguvēju “Par mūža ieguldījumu”.

Atgādinājums juridiskām personām: uzņēmumu reģistrs informē, ka no 2017. gada 1. decembra Uzņēmumu reģistrā reģistrētām SIA, AS, biedrībām, reliģiskajām organizācijām u.c. juridiskajām personām jāatklāj to patiesie labuma guvēji – faktiskie juridiskās personas īpašnieki vai kontrolētāji. Pienākums atklāt PLG noteikts gan juridiskām personām, kas jau reģistrētas kādā no Uzņēmumu reģistra reģistriem, gan jaunajiem subjektiem, kas tiks reģistrēti pēc š.g. 1. decembra.