Nr.4 (352), FEBRUĀRIS, 2015

Kā panākt augstāku gada pārskatu kvalitāti
2. grāmatvedības forums aktualizē jomā svarīgāko un iepazīstina ar jauno Gada pārskatu likumprojektu
28. janvārī Finanšu ministrijā (FM) tika rīkots grāmatvedības forums Gada pārskatu kvalitāte. Forumu organizēja Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departaments un tā Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļa, bet piedalījās Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas, Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas pārstāvji un Latvijas augstskolu mācībspēki. Tik plaši pārstāvēts grāmatvedības forums FM notika pirmo reizi. Foruma mērķis bija sniegt aktuālāko informāciju un uzklausīt foruma dalībnieku viedokļus par galvenajām problēmām grāmatvedības un gada pārskatu kvalitātes jomā. Zvērināta revidente, Latvijas Lauksaimniecības universitātes ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta lektore, SIA Audits pluss valdes locekle INGRĪDA PĒTERSONE Bilances lasītājus iepazīstina ar grāmatvedības nozarē visaktuālāko.

VID prakse strīdos ar nodokļu maksātājiem
Kā VID vērtē, turpināt vai neturpināt tiesāties ar nodokļu maksātājiem, un kas darāms strīdu mazināšanai. Vienošanās līgumu slēgšanas iespēja
Periodiski aktuālas kļūst diskusijas par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un nodokļu maksātāju ilgo tiesvedības laiku, tiek minēts, ka VID esot prakse tiesāties „līdz galam” arī tādās lietās, kuru iztiesāšanā jau ir izveidojusies stabila tiesu judikatūra… Iespējams, šāds maldīgs priekšstats ir radies tiesvedību, kurās VID ir atbildētājs, lielā skaitliskā īpatsvara dēļ, bet iespaidīgajiem skaitļiem ir arī loģisks izskaidrojums, jo VID ir lielākā valsts pārvaldes iestāde, kura veic kontroles funkcijas un pieņem daudz lielāku skaitu administratīvo aktu nekā citas iestādes. Par VID praksi strīdos ar nodokļu maksātājiem, par iemesliem, kas veicina nodokļu maksātāju izvēli strīdēties; kā VID vērtē tiesāties „līdz galam” vai netiesāties un ko darīt, lai mazinātu strīdu skaitu, – par to BILANCĒ raksta Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes direktore INGA BRUTĀNE.

Pašizmaksa un rentabilitāte brīvas konkurences apstākļos
Kā aprēķināmas produkta tiešās un netiešās izmaksas
Žurnāla Bilance 2014. gada 19. (343.) numurā (oktobra pirmajā) tika apskatīta pašizmaksas aprēķināšana uzņēmumiem, kuri darbojas neelastīga pieprasījuma tirgū, tas ir, šie uzņēmumi var samērā brīvi plānot savas izmaksas un produktu pašizmaksu iegūt, vienkārši sadalot izmaksas uz pārdotajām vienībām. Šādā tirgū uzņēmumam ir zināmas iespējas pieskaņot (paaugstināt) produkta pārdošanas cenu savu tēriņu līmenim. Turpretī brīvas konkurences apstākļos, tirgos, kuros pircējiem ir liela ietekme, produkta cenu nosaka tirgus, un pārdevējs ir spiests savas izmaksas pieskaņot tirgus cenai un paredzamajiem pārdošanas apjomiem. Par pašizmaksas aprēķināšanu ar piemēriem BILANCĒ raksta SIA Jūrmalas namsaimnieks vadošais ekonomists Mg. oec., MBA JĀNIS VESETS.

Jaunais būvniecības regulējums
Kas grāmatvežiem un finansistiem jāzina par jauno Būvniecības likumu, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī
2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā jaunais Būvniecības likums, ko Saeima pieņēma 2013. gada 9. jūlijā, un pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski maina līdzšinējo kārtību, samazinot administratīvo procedūru skaitu un īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu organizēšanai un atbildībai par to. Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore ILZE OŠA BILANCĒ raksta par lietām, ko ir svarīgi zināt un ņemt vērā.

E-rēķini grāmatveža un uzņēmēja ikdienā
Nav aizliegts sūtīt arī elektroniski neparakstītus e-rēķinus
Vai kāds vēl atceras tos laikus, kad darba algu saņēmām “pie lodziņa” uzņēmuma kasē vai grāmatvedībā? Kad algas dienā grāmatvede meklēja šoferi, vai, vēl ļaunāk, kāpa trolejbusā un brauca uz banku pēc naudas, ko izmaksāt darbiniekiem. Vai arī laikus, kad, lai operatīvi nosūtītu rakstisku ziņu, bija jāiet uz pastu un darbiniekam jānodiktē ziņojums, ko sauca par telegrammu… Tagad elektroniskie pakalpojumi ieņem arvien nozīmīgāku vietu mūsu dzīvē, un nekāds izņēmums nav arī savstarpējo norēķinu dokuments – rēķins par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem. Vai elektroniski izrakstīts rēķins jeb e-rēķins ir jauna vai tomēr jau pierasta lieta mūsu ikdienas dzīvē? OpusCapita pārdošanas direktors ALVIS DIMITRIS BILANCĒ rakstā izskaidro, kādi ir e-rēķinu veidi un kuros gadījumos tie ir uzskatāmi par pilnvērtīgiem grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem, kā arī tiek apskatīti aspekti saistībā ar elektroniskajiem rēķiniem.

Numurā:
Kā samazināt nevienlīdzību, nekaitējot ekonomikas izaugsmei? Saprātīga progresivitāte, nodokļu sloga pārlikšana uz finanšu sektoru, minimālās algas palielināšana – Latvijā iespējamie risinājumi… Portāla www.plz.lv redaktora IKARA KUBLIŅA pētniecisks raksts.
• Atbildes uz jautājumiem. Vai MUN maksātāja gada pārskats var būt par periodu, kas garāks par kalendāra gadu. Atbild VID Nodokļu pārvalde.
• Piedāvājam Grāmatveža kalendāru 2015. gada martam – nodokļu samaksas un atskaišu iesniegšanas termiņi. Šo grāmatvežu jau novērtēto un iecienīto veicamo ikmēneša darbu apskatu kā arvien BILANCEI sagatavojusi LRGA sertificēta grāmatvedes, SIA DATE V valdes locekle, LR grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Mg.oec. ŅINA VASIĻEVSKA .
Karstās ziņas grāmatvežiem sagatavojusi BILANCES redaktore VITA ZARIŅA.

BILANCES AKADĒMIJAS semināru un citi mācību piedāvājumi februārī un marta sākumā