Nr.3 (351), FEBRUĀRIS, 2015

Valdes vai grāmatveža atbildība – kvalitatīvs gada pārskats?
Valdes atbildība grāmatvedības jautājumos reglamentējama stingrāk, bet grāmatvežu atbildība ir paplašināma
Patlaban plaši tiek diskutēts par uzņēmumu valdes atbildību par sabiedrības nodokļu parādiem. Jau vēsturiski mūsu likumdošana ir definējusi, ka valdes loceklim ne tikai pašam jāievēro likums, bet jānodrošina, ka arī sabiedrība izpilda normatīvo aktu prasības. Valdes locekļa pienākumi ir noteikti likumos, statūtos, valdes reglamentos, dalībnieku sapulces lēmumos un ar valdes locekli noslēgtajā līgumā. Vēl aizvien praksē bieži konstatējam, ka ar sabiedrības valdes locekļiem nav noslēgts ne darba līgums, ne uzņēmuma līgums, ne pilnvarojuma līgums. Kam ir jāatbild par sabiedrības gada pārskatu – žurnālā BILANCE raksta zvērināta revidente, SIA Biznesa un audita centrs valdes locekle SANITA DAMBE.

Raksturīgākās kļūdas budžeta iestāžu grāmatvedībā

Par ko liecina iepriekšējā gada pārskatu revīzijas
Valsts kontrole ikgadēji veic finanšu revīzijas ministriju un centrālo valsts iestāžu gada pārskatos. Finanšu revīziju mērķis ir ļaut revidentam sniegt atzinumu par gada pārskatu – vai tas lietotājam sniedz skaidru un patiesu priekšstatu. Tomēr Valsts kontroles likumā noteiktais mandāts ir stipri plašāks nekā privātā sektora revidentam, tāpat arī publiskā sektora gada pārskata lietotāja ekspektācijas ir vērstas uz citiem jautājumiem. Par būtiskākajām kļūdām un trūkumiem no budžeta finansēto iestāžu uzskaitē žurnālā BILANCE raksta Valsts kontroles padomes locekle, Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore LELDE DIMANTE.

Jaunumi nevalstisko organizāciju gada pārskata sagatavotājiem
MK 731. un 732. noteikumi par biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un arodbiedrību gada pārskatiem, ieņēmumu posteņiem un informācijas atklāšanu par ziedojumiem. Pagājušā gada nogalē Ministru kabinets ir izdevis noteikumus Nr. 732 “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”” un noteikumus Nr. 731 “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumos Nr. 928 “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem””, kas stājušies spēkā 2015. gada 1. janvārī un piemērojami gada pārskatiem par 2015. gadu un nākamajiem pārskata gadiem. Šo grozījumu būtības skaidrojums un piemēri – žurnālā BILANCE Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītājas IRITAS LUKŠO rakstā.

Jaunās izmaiņas nodokļu likumos no 2015. gada
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma grozījumi un – valdes locekļa atbildība par nodokļu parādiem
Grozījumi PVN, MUN un NĪN normatīvajos aktos: Elektronisko pakalpojumu sniegšanas vieta, trešās teritorijas un PVN, atkārtota reģistrēšanās PVN maksātāju reģistrā, priekšnodokļu korekcija par preču zudumiem
Sākot jaunu gadu, visus interesē izmaiņas nodokļu likumos un ar tiem saistītajos noteikumos. Tā kā 2015. gada valsts budžeta likumu pakete pērn tika pieņemta ļoti vēlu – tikai neilgi pirms Ziemassvētkiem, pilnīgu apskatu žurnāls piedāvā tagad. Tas nemazina tā nozīmi. Tā kā pērn konsultantfirmas AAT sagatavotais kopsavilkums izpelnījās jūsu atzinību, arī šogad lūdzām šā uzņēmuma partnerus sagatavot nodokļu likumu izmaiņu apskatu – tātad šā žurnāla BILANCE nodokļu izmaiņu apskata autori ir SIA AAT partneri – ARTŪRS BREICIS un MĀRTIŅŠ KORSAKS.

Kāpēc maksāt nodokļus atmaksājas
Nodokļu kontroles tendences 2015. gadā – iespējas nodokļu maksātājiem pašiem mainīt attieksmi un sakārtot nodokļu nomaksas jautājumus
2015. gadā nozīmīga loma būs valsts pasākumiem ēnu ekonomikas samazināšanai. Ir izstrādāts jauns šā darba plāns turpmākajiem gadiem. Piedāvājam Bilancē iepazīties ar diviem rakstiem, kas katrs no nedaudz cita redzesleņķa iepazīstina un skaidro esošo situāciju un tuvākos veicamos darbus, lai baltās – tīrības krāsas būtu vairāk. Uzsākot jaunu gadu, ir pieņemts atskatīties un izvērtēt aizvadīto gadu un nospraust mērķus jaunajam. 2014. gads nodokļu kontroles jomā iezīmējās ar vairākām jaunām tendencēm, kas ir vērstas uz lielāku atklātību un sabiedrības informētību par nodokļu kontroles prioritātēm, kā arī sadarbību ar sociāliem partneriem. 2015. gadā ir plānots līdzšinējo praksi turpināt, jo brīvprātīgās nodokļu nomaksas līmeņa paaugstināšanu var uzskatīt par galveno Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prioritāti – par VID šāgada prioritātēm žurnālā BILANCE raksts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas vadītāja EDĪTE SILOVA.

Numurā:
* Žurnāla BILANCE Zelta komplekta plus abonentiem – SIA Sandra Dzerele un partneris zvērinātas revidentes SANDRAS DZERELES sagatavotais apjomīgais pielikums – „Konsolidētais gada pārskats 2015. gadā”.
* Latvija pret ēnu ekonomiku.2015. gads ēnu ekonomikas apkarošanas zīmē. Žurnālā BILANCE – žurnālista MIKA LŪŠA analītiski skaidrojošais raksts palīdzēs saprast, kādas ir starta pozīcijas jaunajai valdībai šajā cīkstiņā, kas norit ne pirmo gadu, un ko šogad iecerēts paveikt ēnu ekonomikas samazināšanā un kā tas ietekmēs uzņēmējdarbību valstī.
* Karstās ziņas grāmatvežiem sagatavojusi BILANCES redaktore VITA ZARIŅA.

BILANCES AKADĒMIJAS semināru un citi mācību piedāvājumi februārī