Nr.19 (439) oktobris 2018

Nodokļu piemērošana Jaunuzņēmumiem ievērojami atšķiras no kārtības pie kuras esam pieraduši. Bilances 15./16. numurā esam pieskarošies šai tēmai – izrādās, ka šo statusu iegūšana nav diezin, cik sarežģīta procedūra. Savukārt gudro, spējīgo un izglītoto darītāju Latvija ir pietiekami daudz – jau ir reģistrēti pāri trim simtam šādu biznesu. Papildus informācija uz lasītāju jautājumiem mums ir sniegta no raksta autores – MADARAS AMBRĒNAS.

Solidaritātes nodokļa maksātāju valstī ir pāri tūkstotim. Īpatnības, kuras jāievēro šai nodokļu maksātāju kategorijai skaidro ILZE VINDELE. Kā bieži gadās, arī šajā jomā nepieciešama subjektu līdzdalība, jo VSAA ir nepieciešama informācija par šādas personas privāto pensijas fondu, kurā jāieskaita daļu no sociālajām iemaksām.

VINETA VIZULE skaidro kas ir nodokļu plaisa: nedeklarētās un deklarētās, bet nesamaksātās nodokļu summas attiecība pret potenciālo nodokļu masu, kas tiktu aprēķināta un iekasēta ar nosacījumu, ka visi nodokļu maksātāji pilnā apmērā izpilda savas nodokļu saistības. Kā uzskata autore, VID un VSAA aktivitāšu rezultātā ir cerēts panākt situācijas uzlabošanu. Kampaņas ietvaros “Parūpējies par savu nākotni jau šodien!” un izmantojot VID EDS, VSAA ir izsūtījusi personificētas vēstules sociāli apdrošinātiem iedzīvotājiem (kopā – apmēram 414 000 personām).

Turpinām publicēt informāciju, ko sniedz LRGA speciālisti ANDREJS PONOMARJOVS un KRISTA ZINAĪDA REINBERGA: Iekšējās kontroles sistēma Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai ārpakalpojuma grāmatvežiem. Materiālā apkopoti aktuālie šīs tēmas momenti, ko pašiem grāmatvežiem patstāvīgi būtu grūti izveidot. Bet pilnveidošana vienmēr ir iespējama, īpaši tad, ja ir paraugs!

Beidzot ir apstiprināti MK noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība” un mums ir brīnišķīgs JOLANTAS BRILTES materiāls par noteikumu praktisko piemērošanu (ar visiem pielikumiem). Ceram, ka tas jums noderēs!

Atbildot uz lasītāju jautājumu, MAIJA GREBENKO sniedz atbildi par valdes locekļa nodokļiem no domājamā ienākuma un skaidro, kāpēc mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darbiniekiem būtu jāveic iemaksas par veselības aprūpi.

Tāpat šajā numurā ievietots materiāls par nodokļu piemērošanu pensijām, ja tās ir Latvijas pensijas vai saņemtas no ārvalstīm. Raksts pielāgots 2018. gada likumdošanas normām un pārskatiem.