Bilance20_480pix

Nr.20 (344), OKTOBRIS, 2014

Vai IIN maksātājiem tiek atzīti reprezentācijas izdevumi? Būtu jāievēro vienlīdzīga attieksme pret fizisko un juridisko personu saimnieciskās darbības izdevumiem Saskaņā ar nodokļu …

Bilance19_480pix

Nr.19 (343), OKTOBRIS, 2014

Pamatlīdzekļi un to uzskaite komercsabiedrībās Par svarīgu uzņēmumu aktīvu daļu – pamatlīdzekļiem: kā pareizi veikt to uzskaiti, novērtēšanu un pārvērtēšanu Uzskaites sistēmas …