Bilance6_480pix

Nr.6 (354), MARTS, 2015

Būtiskākais, kas jāzina par likumprojektu “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” Kādas būs gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas, revīzijas …

Bilance05_480pix

Nr.5 (353), MARTS, 2015

Finanšu vadība ražošanas uzņēmumā Kā jāpārvalda uzņēmuma aktīvi un kapitāls, lai palielinātu tā vērtību Jebkurš īpašnieks, investējot naudu uzņēmumā, cer, ka ieguldījumi …