Bilance19_480pix

Nr.19 (367), oktobris, 2015

Darba likums piedāvā darbiniekam iespēju pieprasīt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pēc darba attiecību sešiem mēnešiem. Turklāt darba devējam šāds atvaļinājums jāpiešķir pilnā apjomā, …

Bilance18_480pix

Nr.18 (366), septembris, 2015

Īsi par likuma “Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums” Grāmatvedim visu laiku jābūt kaujas gatavībā un jāmāk atbildēt uz pavisam negaidītiem jautājumiem. …