Bilance10_480pix

Nr.10 (358), MAIJS, 2015

Kāda būs grāmatvežu un revidentu dzīve pēc jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma stāšanās spēkā Ievērojami samazinoties revidējamo uzņēmumu skaitam, …

Bilance09_480pix

Nr.9 (357), MAIJS, 2015

Ilgtermiņā realizējamu projektu uzskaite praksē – II. Projektu budžetēšana celtniecības un citu nozaru uzņēmumos, kuros tiek realizēti ilgtermiņa līgumi Iepriekšējā rakstā raksta …