Bilance19_480pix

Nr.19 (343), OKTOBRIS, 2014

Pamatlīdzekļi un to uzskaite komercsabiedrībās Par svarīgu uzņēmumu aktīvu daļu – pamatlīdzekļiem: kā pareizi veikt to uzskaiti, novērtēšanu un pārvērtēšanu Uzskaites sistēmas …

Bilance342 - 2014SEP_m

Nr.18 (342), SEPTEMBRIS, 2014

Ārkārtas dividendes – kā faktiski notiks to grāmatvedība  Šogad beidzot normatīvajos aktos ir iekļauta norma (spēkā no 01.07.2014.), kuru viens otrs nepacietīgs …