Bilance08_480pix

Nr.8 (356), APRĪlIS, 2015

Vai Damokla zobens pār valdes locekļiem? Pazīmes, kurām iestājoties valdes locekļiem jāatlīdzina juridiskas personas nokavētie un nesamaksātie nodokļi Nu jau vairāk nekā …

Bilance355-2015APR480pix

Nr.7 (355), APRĪlIS, 2015

Globālās informācijas apmaiņa starp valstu kredītiestādēm un nodokļu administrācijām Starptautiski cīņa pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas sākas ar Latvijas un ASV līgumu …